categories

Avrupa Birliği

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 14 (2 Sayfa)
Avrupa Birliğinin Yönetsel Yapısı ve Türkiye

Adalet Yayınevi

Avrupa Birliğinin Yönetsel Yapısı ve Türkiye

24,00TL

Avrupa Birliği, yönetsel yapı olarak, bir uyumluluk projesidir. Bu nedenle sadece idarecilerin, bürokratların ve siyasi yöneticilerin bulunduğu bir piramit yapısı şeklinde çalışmamaktadır. Uyumluluğun bir gereği olarak, bir açıdan ama daha geniş açıdan yatay bir sistemle çalışmaktadır. Dolayısıylabu..

Avrupa Birliği Kapısında Türkiye

Turhan Kitabevi

Avrupa Birliği Kapısında Türkiye

10,00TL

Kitabın bölüm başlıkları:Atatürk'ün ve Cumhuriyet hükümetlerinin Batıya olumlu bakışına karşılık Batının Türkiye'ye olumsuz yaklaşımıLüksemburg ve Helsinki zirvelerinin Türkiye'nin tam üyeliği açısından değerlendirilmesiNice zirvesinde unutulan TürkiyeGenişleme sürecinde tam üyelik perspektifiAB'nin..

Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Politikası

Kriter Yayınları

Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Politikası

35,00TL

Küresel ekonomik sistem içerisinde büyük boyutlarda gereksinim duyulan enerji, yeryüzünde dengesiz dağılması ve enerji tüketimi yüksek olan ülkelerin enerji rezervleri açısından zengin olmamasına karşın enerji tüketimi düşük olan ülkelerin zengin rezervlere sahip olması nedeniyle uluslararası ticare..

Hegemonyadan İmparatorluğa

Everest Yayınları

Hegemonyadan İmparatorluğa

21,00TL

Dünya büyük bir alt üst oluş dönemine girdi. "Küreselleşme" sürecinin getirdiği iyimserlik bulutları dağılırken, dünya ekonomisi 1930’lardan bu yana ilk kez bir ekonomik durgunluk ve genelleşmiş "Yeni Dünya Düzeni", 1990’larda önce bir düzensizliğe, sonra da dünya yüzünde mantar gibi çoğalan yerel s..

Neoliberalizmin Gerçek 100’ü

İletişim Yayınevi

Neoliberalizmin Gerçek 100’ü

37,50TL

Özelleştirme, yönetişim, Formula 1, Dubai, özel güvenlik, seks ticareti, dev alışveriş merkezleri, cep telefonu, rating kuruluşları... Neoliberalizmin "ruhu", sloganları ve simgeleri, son zamanlarda bütün dünyada -galiba özellikle de Türkiye’de!-, neredeyse din gibi kabul gördü. Yalnızca ekonomik ik..

Avrupa Birliği'nin İstihdam ve Sosyal Politikas...

Derin Yayınları

Avrupa Birliği'nin İstihdam ve Sosyal Politikas...

54,00TL

Bu eser, Avrupa Birliği'nin istihdam ve sosyal politikası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve analizler içeren geniş kapsamlı bir çalışmadır. Eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm'de, "AB'de Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Sorun Alanları"na ilişkin bilgiler verilmiş ve konular AB no..

Avrupa Birliği’nde Yasa Dışı Göçün Önlen...

Nobel Akademik Yayıncılık

Avrupa Birliği’nde Yasa Dışı Göçün Önlen...

32,00TL

Yasa dışı göç konusu, Avrupa Birliği ve Türkiye gündeminde geniş bir yer kaplamaktadır. Yapılan göçlerin engellenmesi aşamasında izlenen politikalar da çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışma, konuya Avrupa Birliği'nin bakış açısıyla bakarken; uygulamada İspanya, İtalya ve Yunanistan olmak üzere üç Ak..

Avrupa Birliği Siyaseti

Adres Yayınları

Avrupa Birliği Siyaseti

64,00TL

Bu hacimli kitap, Avrupa Birliği siyasetine ve gelecek hedeflerine tüm yönleri ile giriş niteliğindedir. Yazarın canlı ve öğrenci dostu tarzı, konuyu eğlenceli hale getirmekte ve okuyucuları AB politikalarının insanlar üzerindeki etkilerini düşünmeye sevk etmektedir. John McCormick, Avrupa Birliği'n..

Türkiye Aile Hekimliği Modeli

ABSAM Yayınları

Türkiye Aile Hekimliği Modeli

19,00TL

Türkiye sağlık ortamında üretilen, uygulanan ve olası politikaların bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşlarca inovatif bir bakış açısıyla analiz edilmesi ve değerlendirilmesi oldukça sınırlıdır. Bu sınırlılık; etkili, verimli, kaliteli, hakkaniyetli, beklentilere duyarlı ve sürdürülebilir sağlık po..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 14 (2 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux