categories

Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 1975 (220 Sayfa)
Mevlana’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak

3F Yayınevi

Mevlana’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak

20,00TL

Teilnahme an der unwiderstehlichen Einladung von Mevlânâ"UNESCO 2007- Dünya Mevlânâ Yılı" dolayısıyla, Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ'ya Armağan olarak hazırlanan bu kitap, Mevlânâ'nın üç Doğubilimci (Hammer-Purgstall, Friedrich Rückert ve Annamarie Schimmel) tarafından nasıl okunduğunu, nasıl alıml..

Bitmedik Ot Dibinde Doğmadıcak Bir Göcen Şerh-...

Akçağ Yayınları

Bitmedik Ot Dibinde Doğmadıcak Bir Göcen Şerh-...

10,00TL

Türk edebiyatında, sıradışı ifadelerle dikkat çeken şathiyyeler, yazıldıkları tarihten itibaren çeşitli şerh ve yorumlara konu olmuştur. İsmail Hakkı da, onlarca eser kaleme alan bir mutasavvıf şair ve yazar olmasının yanında güçlü bir şarihtir. O, kendinden önce yaşayan sufilerin bazı eserlerini aç..

Konulara Göre Mesnevi’den Özdeyişler

Akçağ Yayınları

Konulara Göre Mesnevi’den Özdeyişler

15,00TL

"Bizden sonra Mesnevi önderlik edecekarayanlara ve isteyenlere doğru yolu gösterecektir.""Mesnevi'miz Vahdet Dükkanı'dır.Orada Bir'den başka ne görürsen puttur.""Allah sırlarının definesi biziz.Sayısız sonsuz inciler denizi biziz."Hz. Mevlana..

Mesnevi Tam Metin - Küçük (6 Cilt Takım)

Akçağ Yayınları

Mesnevi Tam Metin - Küçük (6 Cilt Takım)

100,00TL

Günümüzde Mesnevi üzerinde çalışma yapmak birçok araştırmacının arzusu ve amacı haline gelmiştir. Bu satırların sahibi bunlardan biri olmak heyecanıyla Mesnevi'nin yeni bir çevirisini hazırlama cesaretinde bulundu. Bu çabayı doğuran ilave bazı sebepler vardı elbette. Bunlardan bilimsel hedef ve usul..

Mevlana Araştırmaları - 4

Akçağ Yayınları

Mevlana Araştırmaları - 4

22,00TL

Öğrenmeye ve öğretmeye, neşeye ve huzura, aşka ve niyaza, samimiyete ve dostluğa, bilgiye ve irfana dair konuların içice girdiği yazıların oluşturduğu elinizdeki kitabın içindekilerine bir göz atmak dahi zihinlerde bir anlam dünyasının oluşmasına yardımcı olacaktır. Sadece sırayla göz gezdirilecek b..

Mevlana Araştırmaları 3

Akçağ Yayınları

Mevlana Araştırmaları 3

27,00TL

Farklı bilim dallarındaki araştırmacıların dikkatlerini Mevlanâ’ya ve eserlerine yöneltmesi bilim ve kültür dünyamızda birçok yeni kazanıma imkan sağlanmaktadır. Örnek olarak sadece "Mustafa Câzim el-Mevlânâ ve Kemalpaşazadê’de Varlık Kavramı ve Işık Sembolü", "Mevlana’da Mekan Tasavvuru, Köylülük v..

Mevlana ve Mesnevi Gerçeği

Akçağ Yayınları

Mevlana ve Mesnevi Gerçeği

20,00TL

İslam ve dünya tarihinde ender yetişen insanlardan biri olan Mevlânâ'nın en büyük ve ölümsüz eseri şüphesiz Mesnevî'dir. Bu ehemmiyetinden ötürüdür ki Mesnevî birçok yabancı dile çevrilmiş günümüze kadar artan bir istekle okunan ve beğenilen rehber bir klasik haline gelmiştir.Mesnevî tasavvufî eserl..

Yunus Emre - Risaletü’n - Nushıyye

Akçağ Yayınları

Yunus Emre - Risaletü’n - Nushıyye

18,00TL

Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye adlı mesnevisinde, Anadolu’da yeni bir medeniyetin temellerini atmaya çalışan Türk insanını dıştan içe döndürerek onun kendi iç dünyasındaki seferini hikaye eder. Modern psikolojinin, insanın kendisine dönmesi ve Tanrı ilebirleşen bir iç-ben keşfetmesi şeklinde ifade ..

Tasavvuf Psikolojisi

Akçağ Yayınları

Tasavvuf Psikolojisi

23,00TL

Günümüzde çağdaş insanı, materyalizmin ivme kazanmasıyla seküler güçler tarafından kuşatılmışlık içinde bulunmakta, varlığının gereği olan insanî boyutları ve metafiziği yeterince tecrübe edememenin sıkıntılarını hissetmektedir. İnsanda anlamsızlık duygusuna sebep olan bu durum, onu anlam arayışına ..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 1975 (220 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux