categories

Referans - Kaynak Kitap

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 861 (96 Sayfa)
Milli Mecmua Sistematik İndeks

3F Yayınevi

Milli Mecmua Sistematik İndeks

16,00TL

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne fikrî alanda yol göstermek, genç nesli yetiştirmek,edebiyatın muhteremliğini ilke haline getirmek ve bir müessese olarak edebiyatın yerini sağlamlaştırmak amacıyla yola çıkan Millî Mecmua uzun yıllar okuyucusuna hitap edebilme yetisini göstermiş, koleksiyonlar hal..

Plastik Kelimeler

Açılım Kitap

Plastik Kelimeler

25,00TL

- Dönem dönem sürekli şekil ve anlam değiştiren plastik kelimeler gündelik hayatı nasıl etkilemektedir? - Plastik kelimelerin baskın çıkmasıyla dünya dilleri çeşitliliğinin en aza inmesi ve insanlığın tek tip, ruhsuz bir dile mahkum oluşu. - Plastik kelimeler vasıtasıyla günlük dil matematikleştiril..

Siyasi Düşünce Sözlüğü

Adres Yayınları

Siyasi Düşünce Sözlüğü

20,00TL

Siyasî Düşünce Sözlüğü hem öğrencilerin hem de siyasî, sosyal, iktisadî ve hukukî meselelerle ilgilenen okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Sadece kelimelerin lugat anlamlarını vermekle kalmamakta, bunun ötesine geçerek, tematik bir sözlüğün bütün fonksiyonlarını üstlenmeye ç..

Modern Özbek Türkçesi

Akademik Kitaplar - Ders Kitapları

Modern Özbek Türkçesi

60,00TL

Bugünkü Türk dillerinin temelde kökleri birdir. Türkistan topraklarında konuşulan ortak Türkçe zaman içinde çeşitli siyasal ve toplumsal nedenlerden dolayı farklı alanlara taşınmıştır.Modern Özbek Türkçesi de tıpkı diğer Türk dilleri gibi aynı kökten gelmiş ve Alişir Nevaî eserleri ile klasikleşmişt..

Tuhfe-yi Lutfi

Akademik Kitaplar

Tuhfe-yi Lutfi

40,00TL

Klâsik kültür tarihimiz boyunca ilmî ve edebî eserlerin ortaya çıkmasında çok dilli bir telif anlayışından söz etmek mümkündür. Bu anlayış dil ve edebiyat öğretiminde çok önemli yeri olan manzum sözlük yazma geleneğinde de geçerlidir. Osmanlı coğrafyasında onlarca örneğine rastlanan manzum sözlükler..

Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü

35,00TL

Konuştuğunuz dil, düşünce dünyamızın ifadesidir. Bu dünyanın tuğlaları kelimeler, temel taşları mefhumlardır.1930’lu yıllardan itibaren, dilimizdeki Arapça ve Farsça kelimelere karşılık olarak yeni kilemeler türetilmiş, bu kelimeler her zaman tartışma ve merak konusu olmuştur. Elinizdeki sözlükte sa..

Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı...

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı...

95,00TL

Türk Halk Edebiyatı, sözlü ve yazılı ürünleriyle çok çeşitli konuları ihtiva eden bir alandır. Buna bir de bütün Türk dünyası eklendiğinde, zenginlik ve çeşitlilik daha da artmaktadır. Halk edebiyatı ürünlerinde, halkın düşüncesi, inancı, dünya görüşü, acısı, mutluluğu, arzusu, ümidi hülasa tüm hasl..

Basılı Divanlar Katoloğu

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Basılı Divanlar Katoloğu

13,00TL

Farklı alfabelerde Türkçe olarak yayınlanmış bütün divanlar, bu çalışmaya konu edilmiştir. Meseleye bu kapsam çerçevesinde yaklaşılınca sadece Batı Türkçesinin örnekleri değil, Doğu Türkçesi çerçevesi içinde yayınlanan eserler de çalışmaya dahil edilmiştir. Çizilen bu çerçeveye Aşık edebiyatı mensup..

Büyük İslam İlmihali (Küçük Boy)

Akçağ Yayınları

Büyük İslam İlmihali (Küçük Boy)

45,00TL

Her Müslümanın itikat, iman ve ibadetle ilgili bilgileri doğru olarak öğreneceği işlevsel kitapların başında İlmihaller gelmektedir. Çünkü İlmihal kitapları bireyin hem inanç düzeyindeki doğrularını, hem de yaşama tarzını disipline eden ibadet ve uygulamaları formüle eden, açıklayan kitaplardır. Tür..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 861 (96 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux