categories

Genel Sosyoloji

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 101 (12 Sayfa)
Ahlak Sosyolojisi

Anı Yayıncılık

Ahlak Sosyolojisi

48,00TL

Dünyanın çok ciddî bir ahlâk sorunu ile karşı karşıya olduğu herkesin malûmudur. Üstelik, bu sorun geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde çok ve yoğun bir biçimde hissedilmektedir. İnsanlık tarihi boyunca, ahlâkî sorunlar yaşanmıştır. Bunların çözümüne yönelik az çok başarılı sonuçlara da ulaşılmıştır. An..

Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve...

Bağlam Yayınları

Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve...

28,00TL

Sosyal bilim araştırmaları ve sorunsallarına ilişkin Türkiye’de yayınlanmış kitap sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kitap, öğrenciler ve araştırmacılar için niteliksel yöntem hakkında temel bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır. Kitap, farklı yöntemsel yaklaşımların çok tartışılmadığı ülkemizde, ‘ni..

Tekil Düşünce

Bağlam Yayınları

Tekil Düşünce

21,00TL

Tekil düşünce, tikel ile çoğul arasında kolektif bir yere sahiptir. Her bir insanı çokluk olarak ele alır; Tarde'ın yazdığı gibi, tekil olan birey değil onun çokluğudur; her bir bireyleşme eğilimi kolektif olmaya devam etmektedir. Herkes bir toplumdur. Toplum, insanların içinde oldukları alan olmakt..

Terör, Şiddet ve Toplum

Bağlam Yayınları

Terör, Şiddet ve Toplum

22,00TL

"Herşeyden önce suçla mücadele edilirken haklar ve özgürlükler arasında denge kurulması gözetilmelidir. Yoğun suçluluk bölgeleri saptanarak belirlenen coğrafyada alınacak polisiye önlemler önem aşır. Ancak, suçların son yıllarda giderek yükselen oranlarının sosyal ve ekonomik nedenlere yakın bağı di..

Anti İnsan

Berfin Yayınları

Anti İnsan

30,00TL

-İnsanı değiştirmeye göre düzeni değiştirmek daha kolay bir eylem midir? -İnsanın varlığında kapitalizmi yaratan ve yaşatan ne var? - Birinci Sosyalizm Savaşları niçin başarısızlığa uğradı? - Yaşam kalım güdüleriyle toplumlar tarihi nasıl evrimleşti? - İnsanda doğadan hangi izler kaldı? - Kapitalizm..

Sosyoloji Tarihi

Sentez Yayınları

Sosyoloji Tarihi

45,00TL

Sosyoloji Tarihi bir bilim olarak sosyolojinin kurulma sürecini ve ondan sonraki süreci kapsar. Sosyoloji bilimi Saint-Simon, Comte, Durkheim, Weber gibi klasik sosyologlar tarafından kurulmadan önce çok güçlü bir toplumsal düşünce birikimi vardı. Bu birikimin tarihi antik dönemde başlar, orta çağda..

Özgürlük İçgüdüsü

Sistem Yayıncılık

Özgürlük İçgüdüsü

3,00TL

Alan Clements, Burma‘da Budist rahibi olmuş ilk Amerikalıdır. 80‘ler boyunca uzun yıllar yaşadığı Rangoon Budist manastırında, bölgenin en saygın dharma ustaları olan Mahasi Sayadaw ve onun halefi Sayadaw U Pandita tarafından Budist psikoloji (abhidharma) ve vipassana (içgörü meditasyonu) eğitimi al..

Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Do...

Birikim Yayınları

Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Do...

47,00TL

Bu inceleme toplumsal bilimlerle belgesel filmcilik arasında mümkün bir birleşmenin boyutlarını tartışıyor. Bunun ön şartlarından birinin hâlihazırdaki "kanaatler sosyolojisinin" bir eleştirisi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yalnızca sıradan toplumsal araştırma pratiğine yönelik bir eleştiri deği..

İnsanlığın Efendileri

Bgst Yayınları

İnsanlığın Efendileri

29,00TL

“İnsanlığın Efendileri”, Noam Chomsky’nin kitaplarında yer almayan, 1969-2013 yılları arasındaki makalelerinden ve konferanslarından oluşuyor.“İnsanlığın Efendileri”, “kendini yönetmekten aciz, cahil ve tehlikeli bir sürü” olarak gördükleri halkı yönetebilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirdiler...

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 101 (12 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux