categories

Ders Kitapları

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 462 (52 Sayfa)
5237 Sayılı TCK'da Özel ve Genel Hükümler Aç...

Adalet Yayınevi

5237 Sayılı TCK'da Özel ve Genel Hükümler Aç...

135,00TL

5237 sayılı TCKnun Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suç tipleri bakımından getirdiği yeniliklerin yorumunu içeren ve birinci basısını Mayıs 2007de gerçekleştirdiğimiz kitabın, hukuk yayınları bakımından kısa sayılabilecek bir süre içerisinde ikinci basısını yapma gereksinimi doğmuştur. Bir..

5237 Sayılı TCK’da Özel ve Genel Hükümler A...

Adalet Yayınevi

5237 Sayılı TCK’da Özel ve Genel Hükümler A...

135,00TL

5237 sayılı TCKnun Sulh Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suç tipleri bakımından getirdiği yeniliklerin yorumunu içeren ve birinci basısını Mayıs 2007de gerçekleştirdiğimiz kitabın, hukuk yayınları bakımından kısa sayılabilecek bir süre içerisinde ikinci basısını yapma gereksinimi doğmuştur. Bir..

AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmeye Uygulana...

Adalet Yayınevi

AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmeye Uygulana...

48,00TL

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) doktora programı çerçevesinde hazırlanmış ve jüri önünde savunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Çalışma uyarınca sözleşmelerden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuku ele alan genel hüküm ve genel..

Açıklamalı - İçtihatlı Kamu İdaresinin Güv...

Adalet Yayınevi

Açıklamalı - İçtihatlı Kamu İdaresinin Güv...

105,00TL

Banka ZimmetiDenetim Görevinin İhmaliKamu Görevlisinin TicaretiYetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar SağlamaBeş yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan bu kitabımı, kitabın konusunu teşkil eden -Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlara- yönelik Yargıtay 5 Ceza Dairesinde Tetkik Hâkimi..

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Adalet Yayınevi

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu

105,00TL

Kitabın dördüncü cildinde, zaman içinde oluşan yeni içtihad yanında, basıma verildiği tarihten sonra, 19 Ocak 2011 gününde yayımlanan 11. 1. 2011 gün ve 6099 sayılı Kanunla 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişiklikler ile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu yürürlükten kaldıran, 12. 1. 2011 g..

Açıklamalı, Gerekçeli, Dilekçe Örnekli Asker...

Adalet Yayınevi

Açıklamalı, Gerekçeli, Dilekçe Örnekli Asker...

55,00TL

Kurulduğu 1972 yılından buyana geçen kırk yılı aşkın sürede, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişini düzenleyen 1602 sayılı Kanunu madde bazında inceleyip, her maddeye ilişkin açıklama getiren ve dava dilekçeleri ile yargılamada kullanılan diğer dilekçe örneklerini içeren bir eser ya..

Adli Yargı Hukuk Rehberi

Adalet Yayınevi

Adli Yargı Hukuk Rehberi

110,00TL

Aile Hukuku davaları, Tatbikatta Asliye Hukuk davaları, Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk-Sigorta-Tazminat ve Rücu Davaları, Tatbikatta Sulh Hukuk Davaları isimli yayınlanmış dört eserim ve meslektaşım Veysel Gültaş ile birlikte yazdığım Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk isimli iki es..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Bas...

Adalet Yayınevi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Bas...

22,00TL

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü" isimli çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda yürütülmüş ve savunulmuş bir yüksek lisans tezinin gözden geçerilmiş halidir.Bu çalışmanın amacı basın özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya y..

Banka Hukukunda Sözleşmeler Uyuşmazlıklar Huku...

Adalet Yayınevi

Banka Hukukunda Sözleşmeler Uyuşmazlıklar Huku...

145,00TL

Bankalar, günümüzde sosyal hayatımızın vazgeçilmez kurumlarından birisi haline gelmiş olup; bugün için bankalarla ilişkisi olmayan kişi yok gibidir. Kişiler, kredi, mevduat, kiralık kasa, çek karnesi, teminat mektubu, akreditif, menkul alım satımı gibi nedenlerle, bankalarla ilişki halinde bulunabil..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 462 (52 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux