categories

Sol Hareketler

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 284 (32 Sayfa)
Küreselleşen Kalkınma

Açılım Kitap

Küreselleşen Kalkınma

25,00TL

Karl Marks, gelişmiş ülkelerin mevcut halinin, gelişmekte olan ülkeler için, "merdivende üst basamaklardaki kişinin alt basamaktaki kişinin geleceğini temsil etmesi"ne benzer şekilde bir gelecek resmi sunduğunu iddia etmiştir. Amerikalı İktisatçı Lloyd G. Reynolds 1980'de şunları yazmıştı: "Dünya ek..

Anarşizm Neyi Savunur?

Agora Kitaplığı

Anarşizm Neyi Savunur?

20,00TL

Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur'da anarşizmin sınırsızlığını tanımlıyor.Günlük hayatın her alanında anarşinin faalliğini savunan Goldman, yeni bir eylem pratiğine, yeni bir yönetim anlayışına dair fikirleriyle yeni bir tahayyülü mümkün kılıyor. Sınırsızlığın, otorite tanımazlığın toğasını tanıml..

Anarşizm Üzerine

Agora Kitaplığı

Anarşizm Üzerine

35,00TL

Ünlü Amerikalı dilbilimci ve yazar Noam Chomsky'nin anarşizm üzerine ve anarşizmle ilgili yazılarının biraraya getirilmesinden oluşan "Anarşizm Üzerine" kitabı, aynı zamanda Chomsky'nin anarşizme karşı tavrı ile sisteme ve solun diğer akımlarına karşı eleştirilerini ortaya koymaktadır.....

Devlet ve Anarşi

Agora Kitaplığı

Devlet ve Anarşi

30,00TL

Mihail Aleksandroviç Bakunin: Anarşist. Otoritenin, devletlerin, imparatorlukların, bütün otoritelerin amansız düşmanı. 19. yüzyıl sosyalizmi ve anarşizminin en karizmatik siyasal figürlerinden biri. Özgürlük âşığı. Paradoksal düşünür. "Yıkma dürtüsünün yaratıcı bir coşku olduğu‘na gönülden inanan v..

Kronstadt’tan Parti İçi Muhalefet

Agora Kitaplığı

Kronstadt’tan Parti İçi Muhalefet

5,00TL

Lenin'in Ekim Devrimi sonrası yazılarından hazırlanan bu yeni derleme, Sovyetler Birliği'nin kuruluş döneminde Bolşevik Parti'nin baş etmek zorunda kaldığı temel meselelere eğilmektedir. Sonraki onyıllarda, hatta bugüne değin Ekim Devrimi'nin yaratıcıları aleyhinde kullanılan en büyük silahlardan bi..

Kızıl Çin’de Kadınlar Göğün Yarısı

Akademi Yayın

Kızıl Çin’de Kadınlar Göğün Yarısı

20,00TL

Lenin, "Kadınsız devrim olmaz" demişti. Hem Sovyet hem de Çin devrimi bunu doğruladı. Devrimin kalıcılığı da kadınlara bağlıydı. Kızıl Çin’de kadınlar işte bunu başardı. Geleneksel rollerden ve dayatmalardan kurtuldu, erkekle eşit birey olarak yeni bir yola çıktı. Evini arkasında bırakıp bilginin ve..

Sovyet İktisadının Eleştirisi

Akademi Yayın

Sovyet İktisadının Eleştirisi

20,00TL

1956 SBKP, 20. kongresi birçok bakımdan bir dönüm noktası. Kruşçev’in SBKP’yi geçmişinden koparma işini başlattığı bu kongre, Uluslararası Komünist Harekette de yeni bölünme ve ayrışmaların başlangıcı sayılır. Henüz kopuş fiili ve resmi hal almamışken, Sovyetler Birliğinde ekonomik inşaanın sorunlar..

Alman İdeolojisi

Alter Yayıncılık

Alman İdeolojisi

13,89TL

Şu zamana kadar insanlar kendileri hakkında sürekli yanlış fikirlere kapılmışlar, ne oldukları ve ne olacakları konusunda doğru kararlar verememişlerdir. İlişkilerim Tanrı'nın söylediklerine, Normal İnsanın nasıl olması gerektiğine dair fikirlere vb. dayanarak yürütmüşlerdir. Kendi beyinlerinin ürün..

Kurtuluş Savaşı’nda Sol

Altın Kitaplar

Kurtuluş Savaşı’nda Sol

11,00TL

Ufuk Uras, Kurtuluş Savaşı döneminin solunu şöyle özetliyor ve Mustafa Suphi’leri anıyor:O zamanın acımasız koşulları içinde sol, ulusal kurtuluş mücadelesinin, bu bağımsızlıkçı tutumunu, bütün içtenliği ile desteklediği halde, açıkçası silinip süpürülmüş ve çok ağır bedeller ödemiştir. Bunun siyasi..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 284 (32 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux