categories

Kanun ve Uygulama Kitapları

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 688 (77 Sayfa)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun...

Adalet Yayınevi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun...

95,00TL

Kamu mali yönetim sistemimiz ve mali mevzuatımız, Tanzimat dönemini izleyen yıllarda Kıta Avrupasından esinlenerek oluşturulmuş, Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni devlet sistemimize uyarlanarak iyi işleyen, entegre bir mali yönetim sistemi kurulmuştur. Bu sistemin en önemli öğesi kuşkusuz 1927 yılınd..

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili...

Adalet Yayınevi - Ders Kitapları

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili...

40,00TL

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Genel ve Madde Gerekçeleri ile Adalet Komisyonu Raporu5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 5070 sayılı Elektronik İmza KanunuElektronik İ..

Açıklamalı - İçtihatlı Mal Bildiriminde Bulu...

Adalet Yayınevi

Açıklamalı - İçtihatlı Mal Bildiriminde Bulu...

57,00TL

19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun genel gerekçesinde belirtildiği gibi rüşvet ve yolsuzluk fiilleri Devleti zaafiyete uğratan sosyal bir yaradır. Bununla mücadele için getirilen 9. 8. 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri İl..

Adil Yargılanma Hakkının Asgari Gerekleri Karş...

Adalet Yayınevi

Adil Yargılanma Hakkının Asgari Gerekleri Karş...

20,00TL

Son yıllarda adeta adı adaletle bir anılacak düzeye gelen adil yargılanma hakkı giderek daha da önem kazanmaktadır. Geçerliliği sadece ceza muhakemesi ve medeni muhakemeyle sınırlı olmayıp, idari yargı uyuşmazlıklarını da kapsamaktadır. Ortak bir Avrupa Kamu Hukuku yaratma amacında olan AİHS, koruma..

Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Fina...

Adalet Yayınevi

Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Fina...

29,50TL

Siyasi Partilerin Finansmanı konusunu Anayasa Hukuku açısından karşılaştırmalı olarak ele alan bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Anabilim Dalı na sunulmuş, 24. 07. 2009 tarihinde Prof. Dr. Merih Öden, Doç. Dr. Şeref İba, Doç. Dr. Levent Gönenç, Doç...

Terör ve Terörün Finansmanı Suçu

Adalet Yayınevi

Terör ve Terörün Finansmanı Suçu

45,00TL

Ülkemizde uzun yıllardan beri gündeminden düşmeyen –terör– kavramı, hukuki açısından da irdelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca terörle mücadelede önemli bir araç olan terörün finansmanı ile mücadele gittikçe daha fazla tartışılmaya başlanan bir olgu haline gelmiştir. Bu ne..

Askeri Personel İçin Hukuk Rehberi

Adalet Yayınevi

Askeri Personel İçin Hukuk Rehberi

44,00TL

Atama ve Sicil İptaliAçığa AlmaAçığın KaldırılmasıSilahlı Kuvvetlerden AyırmaMecburi Hizmetİstifa Askeri Okuldan ÇıkarılmaSağlık Raporlarına İtirazMalullükNakdi TazminatEfor Kaybı TazminatıUzman Jandarma ve Uzman Erbaşlarla İlgili KonularAvukat Dursun Karaca 1980 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1988 y..

Avrupa Birliği'nin Kurucu Andlaşmaları

Adalet Yayınevi

Avrupa Birliği'nin Kurucu Andlaşmaları

20,00TL

Avrupa Birliğinde genişleme ve küresel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bireylerin ihtiyaçlarının daha yakından karşılanabilmesi amacıyla 13 Aralık 2007 tarihinde üye devletler tarafından yeni bir andlaşma imzalanmıştır. İmzalandığı yer nedeniyle kısaca Lizbon Andlaş..

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu...

Adalet Yayınevi

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu...

35,00TL

Basının yansız ve özgür haber verme, bir düşünce ve görüşü tartışma, eleştirme, kamuoyunu aydınlatma gibi görev ve fonksiyonları vardır. Basının bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi için ona bazı ayrıcalıklar tanınması gerekir. Kuşkusuz bu ayrıcalık ve özgürlük o meslek mensuplarına bir imtiyaz sağl..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 688 (77 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux