categories

Araştırma-İnceleme

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 1920 (214 Sayfa)
Kapitülasyonlar ve Osmanlı - Türk Adli ve İdar...

Adalet Yayınevi - Ders Kitapları

Kapitülasyonlar ve Osmanlı - Türk Adli ve İdar...

57,00TL

Eserin birinci basısının tükenmesi sebebiyle ikincisinin yapılması zarureti doğmuştur. İkinci basımda, daha ziyade tez içeriğini yansıtan eserin ilk basısına ait kapak adı değiştirilmiştir.Galata’nın dik yokuşundan Tünel yönünde tırmanırken birazcık soluklanmak için en iyi yer hiç şüphesiz Cenevizli..

Türkiye’nin Siyasi Kriminal Tarihi (1990-1999 Y...

Adalet Yayınevi

Türkiye’nin Siyasi Kriminal Tarihi (1990-1999 Y...

17,50TL

Cinayet: Fail belli. Fail meçhul. Öldüren kimi, neden öldürdüğünü, ölen niçin, kimin öldürdüğünü bilmeden.Asker, gazeteci, siyasetçi, polis, esnaf, iş adamı, kaçakçı, terörist, satılmış, kontgerilla, gerilla...Azı bizden değildi, bizim topraklarımızda...Ölenlerin hikayeleriFaili belli, meçhul ne far..

Mevlana Araştırmaları 2

Akçağ Yayınları

Mevlana Araştırmaları 2

32,00TL

Mevlana Araştırmaları Derneği’nin çatısı altında yürütülen bilimsel çalışmaların yeni bir örneği bu kitapta görünür hale gelmiştir. Buradaki yazıların özel bir ad altında buluşmasına rağmen geniş bir alanda ilgili olduğu açıktır. Bu nedenle tarih, edebiyat, sanat ve benzeri bilim dallarında çalışan ..

Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler

Alfa Aktüel Yayınları

Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler

45,00TL

Halka en yakın yönetim kademesi olarak günlük yaşamla iç içe bulunan yerel yönetimler, genel yönetim sistemi içinde çok çeşitli kamusal hizmetleri yerine getiren temel yönetim kademeleridir. Yapıları ve işlevleri itibariyle yerel yönetimler, yönetimde demokratikleşme ve rasyonelleşme'nin en iyi arac..

Bilgi Çağında Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi

Alfa Aktüel Yayınları

Bilgi Çağında Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi

29,00TL

İçinde bulunduğumuz bilgi iletişim çağı, toplumu tüm boyutlarıyla ve çok hızlı bir değişim sürecinin içine sokmuştur. Toplumların teknolojik, ekonomik , siyasi, sosyal ve kültürel olmak üzere tüm boyutları dramatik bir hızla değişmektedir. Bu değişim sürecini ise en öngörülebilmesi ve de kontrol edi..

Cinler

Altın Post Yayıncılık

Cinler

12,96TL

İnsanların ve Cinlerin yaratıcısı yüce Allah’a hamdü senalar olsun. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın kulu ve Peygamberidir. Bu kitap bir tartışma üzerine kurulu olan ve Cinlerin insanlar gibi doğduğu, büyüdüğü, evlendiği ..

Alevilik-Bektaşilik Yazıları

Ankara Okulu Yayınları

Alevilik-Bektaşilik Yazıları

36,00TL

Alevilik-Bektaşilik, Türkiye’de son yirmi yılın en fazla tartışılan konularının başında gelmektedir. Tarihsel, kültürel, dini, siyasi ve toplumsal pek çok yönü bulunan bu olguyla ilgili, yüzlerce eser ve makale yazılmış, onlarca televizyon programı yapılmıştır. Ancak yazılan eserler ve makaleler içe..

Direniş Teolojisi

Ankara Okulu Yayınları

Direniş Teolojisi

22,00TL

Gözleri aydınlanmanın yarattığı neon ışıklarıyla kamaşmış olan insanlığın büyük bir bölümünün, ilahî ‘nuru’ bir müddet daha göremeyeceği kanaatindeyim. Oysa, gezegenimizi kurtaracak olan bu nurdur. Dahası, seküler kapitalist yaşam tarzının yarattığı fesadın sonuçlarının biraz daha canımızı yakması g..

Emeviler Döneminde İktidar - Ulema İlişkisi

Ankara Okulu Yayınları

Emeviler Döneminde İktidar - Ulema İlişkisi

36,00TL

Emevîler dönemi önemli dinî, siyasî ve sosyal gelişmelerin yanısıra, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Kad-ı Şureyh, Şa’bî, Saîd b. el-Müseyyeb, Zührî ve Ebû Hanîfe gibi çok sayıda âlimin yaşadığı, dinî ilimlerin temellerinin atıldığı, etkileri günümüze kadar süren dinî ve siyasî mezheplerin kuru..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 1920 (214 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux