categories

Medeni Usul Hukuku

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 25 (3 Sayfa)
Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi

Adalet Yayınevi

Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi

50,00TL

Medeni yargılamaya egemen olan ilkelerden birisini de aleniyet ilkesi oluşturur. Söz konusu ilke, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı ve Anayasamızın 36 ncı maddesinin birinci fıkrası ile güvence altına alınmış olan adil yargılanma hakkının unsurla..

Dava Vekaletnameleri

Adalet Yayınevi

Dava Vekaletnameleri

27,00TL

Konu BaşlıklarıDava Vekâletnamesinin Tanımı, Hukuki Dayanağı ve Davaya Vekâlet Ehliyeti Davaya Vekâlet Verilmesi, Dava Vekâletnamelerinin Şekli, Kapsamı, İbrazı, Kötüye Kullanılması Vedavaya Vekâletin Sona Ermesi Davaya Vekâlet Verilmesi ve Dava Vekâletnamelerinin Şekli Dava Vekâletnamesinin Mahkeme..

Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayı...

Adalet Yayınevi

Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayı...

29,50TL

Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları adlı bu eser, maddî hukukun tespit edildiği hallerde davanın nasıl, nerede ve hangi usullere göre açılacağı, usul kanunları, dava dilekçesinin kaleme alınmasından içeriğine ve dava açılmasının sonuçlarına uzanan pek çok konuda düzenleme yapmanıza kadar, öneml..

Davayı Kabul

Adalet Yayınevi

Davayı Kabul

30,00TL

Bu kitap Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 10. 10. 2001 tarihinde savunarak tamamladığım yüksek lisans tezinin, daha sonraki çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş halidir.Davayı kabul medeni yargıda davaya son veren taraf işlemlerinde..

Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Do...

Adalet Yayınevi

Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Do...

55,00TL

Medeni Usul Hukukunda Doğrudanlık İlkesi adlı bu çalışma doktora tezi olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır.Çalışmanın konusu olan doğrudanlık ilkesi, yargılamanın temel ilkelerinden biridir. Hukukun temel amaçlarından olan adil bir yargılamadan söz edebilmek için, deliller ve taraflarla, hüküm veric..

Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı

Adalet Yayınevi

Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı

24,00TL

Derdestlik itirazı, özel hukuk yargılama süreci içerisinde, kendisine sıkça başvurulan ve oldukça önemli bir işlevi üstlenmiş olan kurumlardan birisidir. Hala sözü edilen itiraz türü, özellikle ileri sürülebilme koşullarının tayini bağlamında, uygulamada sorunların yoğunluk kazandığı alanlardan biri..

Pratik Çalışma Kitabı

Adalet Yayınevi - Ders Kitapları

Pratik Çalışma Kitabı

32,50TL

Prof Dr. Timuçin Muşul 14 Mart 1947 tarihinde Çanakkalede doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır.Yazar 1970 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra -İflas Hukuku Anabilim Dalına 31.12.1971 tarihinde Asistan olarak intisap etmiş 25.11.1982, 27.10.1987, 15...

Medeni Usul Hukuku (3 Cilt Takım)

On İki Levha Yayınları

Medeni Usul Hukuku (3 Cilt Takım)

416,67TL

Kitabın 15. basısı olan bu baskıdan itibaren, daha geniş bir yazar kadrosu, yeni bir plan ve içerikle okuyucuya ve hukukçulara sunulmaktadır. Bu basıyla birlikte, yazar sayısı üç iken sekize ulaşmıştır. Her bir bölüm tek başına veya birlikte, o konuda özel olarak çalışmış, makalesi, tezi, eseri bulu..

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişil...

Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişil...

30,00TL

Senetlerin üzerlerinde taşıdıkları hak ve borçların tarafları dışındaki kimseler (üçüncü kişiler) hakkında ne gibi etkiler yaptığım incelemeye çalışacağız.Sosyal bir varlık olan insan her türlü ilişkide senetlerin önemini kavramıştır. Zira senet kesin delil olması nedeniyle hukuk yargılamasında ispa..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 25 (3 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux