categories

Etik

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 54 (6 Sayfa)
Ahlak Felsefesi

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Ahlak Felsefesi

24,00TL

Bertrand, Alexis 1850'de doğmuş bir Fransız filozofudur. 1912'de ölmüştür.Ronne Kolejinde edebiyat ve felsefe dersleri vermiş, agrejesinden sonra Dijen Lisesinde felsefe profesörü olmuştur. Daha sonra, Lyon Edebiyat Fakültesi felsefe profesörlüğüne tayin olmuştur.İnsanî varlığın şuur tarafından idra..

Ahlaka İsyan Nietzsche ve Etik

Altın Post Yayıncılık

Ahlaka İsyan Nietzsche ve Etik

6,48TL

Yaşam içinde insan eylemlerinin bilincinde olduğu gibi bu davranışlarını belli bir istenç özgürlüğüyle gerçekleştirdiğinin de farkındadır. Bu nedenle insan yaşamı boyunca tüm eylemlerinin sorumluluğunu duyma ve değerlendirmeyle her zaman bilinç ve istenci yok edilmediği sürece karşı karşıya kalmıştı..

Yeni Değerler İsyanı İçin Toplumsal Aşkın ...

Altın Post Yayıncılık

Yeni Değerler İsyanı İçin Toplumsal Aşkın ...

5,56TL

Yeryüzünde alet ve mezar yapabilen, düşünme yetisine sahip ve eylemlerinin bilincinde olan yegane canlının insan olduğu malum bir vakıadır. İnsanın bu temel özellikleri ilkçağdan beri birçok düşünür ve filozofun dikkatini çekmiştir. İnsan, doğası gereği yalnız yaşayamayan ve varlığını ancak belli bi..

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Araf Yayınları

İyinin ve Kötünün Ötesinde

20,00TL

Başka yolu yok: Kendini verme, en yakın için özveride bulunma duyguları, tüm kendini yadsıma ahlakı, acımasızca sorguya çekilip yargı önüne çıkarılmalı: Bugün, sanatın erkekliğinin yok edilmesi için yeterince ayartıcı olan temiz bir vicdan oluşturmaya yönelik estetiği ondan aşağı kalmaz. Şu, "kendim..

George Edward Moor’da Etik

Arı Sanat Yayınevi

George Edward Moor’da Etik

18,00TL

Çağdaş dönemde Ada Avrupası'ndaki filozoflar içerisinde etikle ilgili farklı yöntem ve düşünceleriyle dikkat çeken G. E. Moore'un bu konudaki düşüncelerinin ele alındığı bu araştırmada filozofun kısa yaşam öyküsünün, felsefesinin ana çizgilerini, etikle ilgili genel düşüncelerini, etik kavram ve değ..

Ahlak Üzerine Tartışmalar

Ayrıntı Yayınları

Ahlak Üzerine Tartışmalar

31,00TL

Ahlaki yargılarımız, tıpkı arzularımız ve isteklerimiz gibi yaptıklarımızın (ya da yapmadıklarımızın) güdüleyicisi olabilir. Ahlaki yargılar aynı zamanda kendimizin, toplumumuzun, dünyamızın başına gelebilecek şeyler konusundaki tavrımızı da şekillendirir. Bunu bazen “iyi-kötü”, “doğru-yanlış” gibi ..

Edepsizlik, Anarşi ve Gerçeklik

Ayrıntı Yayınları

Edepsizlik, Anarşi ve Gerçeklik

22,00TL

Platon’dan beri felsefe, hakikati gerçeklik yerine kavramlarda aramayı seçmiş; kavramlar dünyasının o tasarlanmış cazibesi karşısında, dünyevi olan daima yetersiz görülmüştür. Sonuç: kendi bedeninden, duygularından kaçmaya, arınmaya çalışan ve durmaksızın kavramların saf, renksiz, kokusuz, ideal güz..

Etiğe Giriş

Ayrıntı Yayınları

Etiğe Giriş

25,00TL

İnsanlığın toplumsallaşma süreci içinde, bu sürecin hem kurucu bir öğesi hem de sonucu olan eylem, davranış, tutum ve düşünceler; tarihsel dönemlerin ve sosyo-kültürel coğrafyaların farklılığına rağmen, genel geçer ahlâk değerlerine, norm ve ilkelere işaret eder.İktisadın ve teknolojinin her şeyi be..

Sevginin Bilgeliği

Ayrıntı Yayınları

Sevginin Bilgeliği

16,00TL

Alain Finkielkraut Sevginin Bilgeliği'nde, yaşayan en önemli filozoflardan Emmanuel Levinas'ın etik anlayışından yola çıkarak, insanı yeniden tekil ve sorumlu bir varlık olarak ele almanın imkanlarını araştırıyor. İnsanı bağımsız, sorumlu bir birey olarak değerlendiren Levinas çağımızda insanın edim..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 54 (6 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux