categories

Dil Bilim

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 165 (19 Sayfa)
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi

Akademik Kitaplar - Ders Kitapları

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi

30,00TL

Anlatımın temel yapı taşları kelimelerdir. Kelimeler tek başlarına da bir anlam ifade etmekle birlikte, tek başına duygu, düşünce ve istekleri tam olarak anlatmaya yetmez. Kelimeler teker teker yalnız birtakım nesnelerin, hareketlerin karşılığı olurlar, tam bir dilek, duygu ve düşünce ifade etmezler..

Çağdaş Gelişmeler Işığında Şiir Tahliller...

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Çağdaş Gelişmeler Işığında Şiir Tahliller...

24,00TL

Şiir duygularımızın altın anahtarıdır. Dünyanın en eski edebi türlerinden biri olan şiirle ilgili şimdiye kadar çok şey yazıldı ve söylendi. İnsanlık tarihi boyunca edebi metinler üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, birbirinden farklı yöntemler kullanılmış, her yöntem de bir diğerini ya..

Çağdaş Türk Lehçeleri

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Çağdaş Türk Lehçeleri

50,00TL

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutulan dersler dikkate alınarak hazırlanan bu eserde, Türk dilinin üç tarihi lehçesini (Oğuz, Kıpçak, Çağatay) temsil eden yedi çağdaş Türk lehçesi ele alınmıştır. Bu lehçelerden Azerbaycan ile Türkmen Türk..

Osmanlıca Dersleri 2

Akçağ Yayınları - Özel Ürün

Osmanlıca Dersleri 2

44,00TL

Bu kitap fakültelerimizin Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Arşivcilik, Kütüphanecilik bölümlerinin 2. sınıfları için yardımcı ders kitabı olmak üzerehazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında genel bilgiler yanında, Osmanlı kroniklerinden ve arşiv belgelerimizden bol örnek verilmesine gayretedilmiştir...

Türk Dili Üzerine İncelemeler

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türk Dili Üzerine İncelemeler

45,00TL

Bu kitapta, Prof. Dr. Leylâ Karahan’ın bugüne kadarçeşitli dergilerde yayımlanan Türk dili hakkındakibilimsel yazılarını okuyacaksınız. Konulara vesorunlara sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşanyazar, daha çok Türkçenin tartışmalı meseleleriüzerinde durmuştur. Kitapta, Türkçenin geçmiştengünümüze ..

Türkçede Söz Dizimi

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türkçede Söz Dizimi

17,00TL

Kitapta, Türkçenin söz dizimi kuralları, çeşitli edebi metinlerden seçilmiş örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Yedi bölümlük bu çalışmanın ilk altı bölümünde cümle ögeleri ile kelime gruplarının yapısı, görevleri ve çeşitleri, cümlelerin gösterdiği özellikler ele alınmış, ayrıca olumluluk, olumsu..

Türkçenin Dil Bilgisi

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türkçenin Dil Bilgisi

70,00TL

Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. İnsan yapıp etmelerinin içinde bulunan dil alanı, insanoğlunun hem ürünü hem de üreticisi olduğu tek alandır ve bütün insan başarılarının temelidir. Bütün insanların dile karşı ilgili oluşlarının nedeni de budur. Bireyin 'insan'..

Osmanlı Türkçesi Metinleri 2

Alfa Yayınları - Ders Kitapları

Osmanlı Türkçesi Metinleri 2

37,00TL

Osmanlı Türkçesinin ilk devrelerine ait metinleri içine alan bu kitap, Tarihi Türkiye Araştırmaları dizisinin 2. cildini teşkil etmektedir. Daha önce yayımlanan ‘Yeni Osmanlıca Türkçesi Metinleri’, adlı kitabın devamı olan bu ‘Klâsik ve Eski Osmanlıca Türkçesi Metinleri’, onunla birlikte Türkiye Tür..

Adıyaman Ağzında Atasözleri ve Deyimler 2

Hiperlink Yayınları

Adıyaman Ağzında Atasözleri ve Deyimler 2

16,00TL

“Adıyaman Ağzında Atasözleri ve Deyimler - 2” adlı eser, 2012 yılında çıkardığımız ilk cildin bir devamı niteliğindedir. İlk ciltten sonra, yöre ağzında kullanılan yeni atasözleri ve deyimleri çokça işittim. Böylece malzeme derlemeye devam ettim ve derlediğim malzemeleri bu kitapta topladım. Bu atas..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 165 (19 Sayfa)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux